WŁADZE CECHU

RYSZARD ŚLIWCZYŃSKI

STARSZY CECHU

BEATA RUTOWICZ

PODSTARSZA CECHU

ARKADIUSZ ZŁOTOWSKI

PODSTARSZY CECHU

ŁUKASZ CHOJNACKI

SEKRETARZ

PAWEŁ ZABORSKI

SKARBNIK

ZDZISŁAWA SZAŁKIEWICZ

PRZEWODNICZĄCA

JERZY GÓRNY

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

TOMASZ JASNOS

CZŁONEK KOMISJI

WIESŁAW OBERLE

PRZEWODNICZĄCY

KAZIMIERZ CHOJECKI

CZŁONEK

DOMINIKA JAGIEŁŁA

DYREKTOR BIURA
back to top